Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Modraszka rudogardła

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Sójka

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Cytrynka czarnolica

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Dzięcioł różowoszyi

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Epoletnik krasnoskrzysły

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Kowalik

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Słowik rdzawy

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Przedrzeźniacz północny

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Koliberek rubinobrody

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Dzięcioł zielony

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Sikora jasnoskrzydła

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Sikora dwubarwna

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Drozd śpiewak

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Śnieguła

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Zięba

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Pasówka białogardła

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Czyż złotawy

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Kardynał szkarłatny

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Pleszka zwyczajna

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Modraszka zwyczajna

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Drozd wędrowny

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Mordosójka błękitna

USA, Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Wojak żółtogardły

Franklin Porcelain -The Garden Birds Thimble Collection, 1979

Kacyk północny